^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Foranstaltninger

Tved Kirke følger de af kirkeministeriet og biskopperne udsendte retningslinjer for afholdelse af kirkelige handlinger mv. Derfor vil der i den kommende periode kunne opleves en lidt anden hverdag i kirken. 

Der er ved indgangen til kirken opsat spritstander som alle opfordres til at benytte sig af, ligesom kirketjeneren ved handlinger og højmesser vil vejlede i hvordan man som kirkegænger skal forholde sig. Vi har forsøgt at tilpasse kirkens rum til den nuværende situation, og derfor vil man opleve bænke der ikke kan anvendes, en lidt anderledes altergang og andre tiltag der skal skabe tryghed for kirkens brugere. 

Antallet af deltagere pr. tjeneste er fastsat til maks 25, uanset om det gælder højmesse eller kirkelig handling. Ligeledes må varigheden ikke overstige 30 minutter uanset tjenestens indhold, og der må ikke synges med på salmer og sange.

Regeringen har indført brug af mundbind eller visir ved besøg i offentlige bygninger, herunder også kirkerne. Det betyder således at mundbind eller visir er påkrævet når du deltager i en kirkelig handling. 

Mund og næse skal være tildækket når du går ind og ud af kirken, og ligeledes når du bevæger dig rundt i rummet. Kravet gælder ikke når du først sidder ned eller knæler, og ej heller hvis du kortvarigt rejser dig op og sætter dig ned på samme plads, f.eks. ved en læsning fra Bibelen.

Børn under 12 er ikke omfattet kravet. 

Ved tvivlsspørgsmål kan kirkens præst eller kordegn kontaktes.

Kontakt os

Find vej på kort

Kirkekontoret

  • Kordegn Tove Pedersen
  • Træffes på +45 21 37 25 68
  • Kontortid tirsdag kl. 10.00-13.00

  • Facebook