^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Hvad er et menighedsråd

Et menighedsråd er kirkens lokale ledelse

Sammen med sognepræsten fastlægger vi gudstjenesterne og planlægger de aktiviteter, der foregår i sognet.

Vi bruger også en del tid på at sørge for vedligehold af kirken og præstegården, og det er også menighedsrådet, der ansætter og leder kirkens personale.

Alle medlemmer af folkekirken, som opfylder kravene til at stille op, kan vælges ind i et menighedsråd.

I Danmark er der 1756 menighedsråd og omkring 13.000 valgte menighedsrådsmedlemmer. Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og sidder i fire år ad gangen. I Tved Kirke er valgperioden dog sænket til to år.