^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Hvad er et menighedsråd

Et menighedsråd er kirkens lokale ledelse

Sammen med sognepræsten fastlægger vi gudstjenesterne og planlægger de aktiviteter, der foregår i sognet.

Vi bruger også en del tid på at sørge for vedligehold af kirken og præstegården, og det er også menighedsrådet, der ansætter og leder kirkens personale.

I Tved er vi ni valgte medlemmer af menighedsrådet, og derudover er præsten også medlem af rådet. Alle medlemmer af folkekirken, som opfylder kravene til at stille op, kan vælges ind i et menighedsråd.

I Danmark er der 1756 menighedsråd og omkring 13.000 valgte menighedsrådsmedlemmer. Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og sidder i fire år ad gangen (i Tved er valgperioden dog sænket til to år).

Det seneste menighedsrådsvalg var i november 2020.