^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Skole for kirke og teologi

Om skolen for kirke og teologi

"Skolen for kirke og teologi" har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg Provsti. Skolen tilbyder en lang række temadage bestående af foredrag og studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner.

Du kan læse mere på skolens hjemmeside (link), hvor det nuværende program også kan findes.