^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Medlemmer af Tved Kirkes Menighedsråd

 

Tved Kirkes menighedsråd består af 7 medlemmer, sognepræsten og 3 stedfortrædere. Ved møderne deltager endvidere medarbejderrepræsentanten, oftest regnskabsføreren samt en valgt sekretær. De 7 faste medlemmer har stemmeret ved afstemninger internt i rådet, stedfortræderne dog hvis de indtræder ved et fast medlems fravær.

Alle medlemmer af rådet har forskellige opgaver, og udover rådet findes også en række udvalg, herunder udvalg for aktiviteter, kirkegård, præstebolig mm.

Medlemmer

Formand, medlem af valgbestyrelsen
Torben Kristensen
20 65 03 25
kikajeto@stofanet.dk

 

Næstformand
Holger Thomsen
30 25 39 29
holgerheldager@gmail.com

 

Kasserer
Meiken Hammer
42 61 09 95
meikenhammer@gmail.com

 

Kontaktperson, medlem af kirke - og kirkegårdsudvalg
Ingolf Rotbøll
25 70 28 48

 

 

Kirkeværge, medlem af præstegårdsudvalg
Bent Rejnholt Andersen
30 32 31 58
ben.rejan@gmail.com

 

Menigt medlem, medlem af aktivitetsudvalget

Lasse Arendt
24 26 38 20
lsa@nybolig.dk

 

Menigt medlem, medlem af aktivitets- og præstegårdsudvalget
Lonni Aabye
22 99 22 89
lonniaabye@hotmail.com

 

 

Sognepræst (født medlem), medlem af aktivitets - og præstegårdsudvalget
Rebecca Maria Aagaard-Poulsen
51 16 54 77
rema@km.dk

 

 

Deltagende uden for rådet

Medarbejderrepræsentant
Sofie Ljungdahl
20 67 28 16
sofie.ljungdahl@hotmail.com


Sekretær, kordegn

Tove Pedersen
21 37 25 68
tope@km.dk

 

Regnskabsfører
Kaj Aage Rasmussen
62 21 77 86
kar@k-a-r.dk

 

 

Stedfortrædere

 Stedfortræder, medlem af valgbestyrelsen
Tanja Grube Madsen
61 28 51 23
tanjagrubemadsen@gmail.com

 

 

 

Stedfortræder
Grethe Hvenekær
40 38 00 20
hvenekaer@gmail.com