^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Medlemmer af Tved Kirkes Menighedsråd

Tved Kirkes menighedsråd består af 7 medlemmer, sognepræsten og stedfortrædere. Ved møderne deltager endvidere medarbejderrepræsentanten, oftest regnskabsføreren samt en valgt sekretær. De 7 faste medlemmer har stemmeret ved afstemninger internt i rådet, stedfortræderne dog hvis de indtræder ved et fast medlems fravær.

Alle medlemmer af rådet har forskellige opgaver, og udover rådet findes også en række udvalg, herunder udvalg for aktiviteter, kirkegård, præstebolig mm.

 

Medlemmer

Formand, medlem af valgbestyrelsen
Torben Kristensen
Tlf.: 20 65 03 25 
Mail: kikajeto@stofanet.dk 

Næstformand
Holger Thomsen
Tlf.: 30 25 39 29 
Mail: holgerheldager@gmail.com 

Kasserer
Meiken Hammer
Tlf.: 42 61 09 95 
Mail: meikenhammer@gmail.com 

Kontaktperson, medlem af kirke - og kirkegårdsudvalg
Ingolf Rotbøll
Tlf.: 25 70 28 48
Mail: 

Kirkeværge, medlem af præstegårdsudvalg
Bent Rejnholt Andersen
Tlf.: 30 32 31 58
Mail: ben.rejan@gmail.com 

Menigt medlem, medlem af aktivitetsudvalget
Lasse Arendt
Tlf.: 24 26 38 20
Mail: lsa@nybolig.dk 

Menigt medlem, medlem af aktivitets- og præstegårdsudvalget
Lonni Aabye
Tlf.: 22 99 22 89
Mail: lonniaabye@hotmail.com 

Sognepræst (født medlem), medlem af aktivitets - og præstegårdsudvalget
Rebecca Maria Aagaard-Poulsen
Tlf.: 51 16 54 77
Mail: rema@km.dk 

 

Deltagende uden for rådet

Medarbejderrepræsentant
Sofie Ljungdahl
Tlf.: 20 67 28 16
Mail: sofie.ljungdahl@hotmail.com 

Kordegn og præstesekretær
Tove Pedersen
Tlf.: 21 37 25 68
Mail: tope@km.dk 

Regnskabsfører
Kaj Aage Rasmussen
Tlf.: 62 21 77 86
Mail: kar@k-a-r.dk 

 

Stedfortrædere

Stedfortræder, medlem af valgbestyrelsen
Tanja Grube Madsen
Tlf.: 61 28 51 23
Mail: tanjagrubemadsen@gmail.com