^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Navneændring

Ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn. Staten fastsætter et gebyr for navneændringen.

Du går ind på borger.dk hvor du digitalt ansøger om navneændring.

Navneændring af et barn fra 7 år kræver, at barnet høres.
Det vil sige, at kirkekontoret via samtale skal sikre sig, at barnet er indforstået med beslutningen og ønsker navneændringen.

Såfremt der ansøges om navneændring på et barn mellem 12 og 14 år, skal ansøgningen foretages på papirblanket, som findes på personregistrering.dk og kvittering for betaling skal sammen med den udfyldte blanket afleveres på kirkekontoret i bopælssognet. Barnet skal samtykke med underskrift.

Navneændring af et barn mellem 15 og 17 år foretages digitalt, men barnet skal samtykke via digital signatur med NemID.
 

Undtagelser for betaling af gebyr for navneændring

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest 3 måneder efter vielsen, og navneændringen indebærer en form for navnefællesskab med ægtefællen.

Du skal heller ikke betale gebyr for navneændring for dit barn under 18 år, hvis barnets navneændring er følge af en navneændring, som forælderen får eller har fået.

Navneændring ved vielse

I forbindelse med vielse beholder begge parter deres nuværende efternavn. Hvis I ønsker navneændring, skal I søge om dette. Denne navneændring er gratis, hvis den skaber en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

I skal digitalt anmode om navneændring på bryllupsdagen på borger.dk.

Jeres bopælssogn sagsbehandler navneændringerne og sender automatisk besked til vielsesmyndigheden. Derfor er det vigtigt, at I skriver, hvor vielsen finder sted, hvilken kirke eller kommune.