^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

1000 års historie

Den første kirke

Den første kirke der blev opført der hvor Tved Kirke ligger nu, har været af træ. Oprindeligt har det slet ikke været en kirke i ordets traditionelle forstand, men et bedetempel for de gamle nordiske guder, der som så mange andre steder har ligget på toppen af en bakke. Det er så senere blevet overtaget af kristendommen, og i 1200-tallet, det århundrede man også kalder de store kirkebyggeries århundrede, blev der bygget en stenkirke.

Kirke uden tårn

Da kirken i første omgang blev opført var det, som næsten alle andre steder, uden et tårn. I det hele taget ville kirken være svært genkendelig for os fra vores tid, for der har heller ikke været nogen bænke, sidekapeller eller orgel, som vi kender det nu. Og døbefonten har stået i midten af kirken, mellem de dengang to indgange - én til mænd, og én til kvinder. Siden er kirken igennem det 13. og 14. århundrede blevet dramatisk udvidet, blandt andet med tårn, våbenhus og sidekapeller, og siden har kirken faktisk næsten stået og set ud som den gjorde dengang.

Kirken består af et romansk skib med sengotiske udvidelser: langhuskor, korsarme i nord og syd, samt vesttårn. Af den romanske bygning, der er opført af frådsten og kamp, er kun bevaret partier i skibets langmure med rester af lisenser og rundbuede murblændinger, mens alle andre oprindelige enkeltheder er forsvundet. I sengotisk tid er koret udvidet, og der er blev tilføjet korsarme og vesttårn - alt af kamp og tegl og med blændingsgavle, hvoraf tårnets østgavl har store cirkelblændinger, der minder om den sjællandske type. Korsarmene har krydshvælv, mens der i kor og skib er fem ottedelte hvælv. Tårnet har oprindelig haft kamtakker, men de forsvandt af mangel på vedligeholdelse

Næsten revet ned

Ved kongebrev af 30. oktober 1554 blev Tved Kirke befalet nedbrudt og sognefolket henvist til Vor Frue i Svendborg. Men beboerne henvendte sig til kongen og med bøn om at beholde deres kirke, og i 1558 toges ordren tilbage, hvorefter Tved Sogn annekteredes til Skårup Sogn. 1592 - 1603 var det atter et eget pastorat, hvorefter det på ny blev forenet med Skårup indtil 1738, hvorefter det var selvstændigt indtil 1812 - derpå atter anneks til Skårup indtil 1842, og fra da af igen selvstændigt.