^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Menighedsrådets opgaver og ansvar

Menighedsrådet er kirkens lokale ledelse

Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne sammen med sognepræsten, arrangerer koncerter i kirken og meget andet.

Menighedsrådet sørger desuden for vedligeholdelse af kirken og præstegården, og det er også menighedsrådet, der ansætter og leder kirkens personale.

Alle medlemmer af folkekirken, der opfylder kravene til at stille op, kan vælges ind i menighedsrådet. Valgperioden for menighedsrådet i Tved Kirke er to år og følger kirkeåret, der begynder 1. søndag i advent.

Læs mere om menighedsrådets opgaver og ansvar her:
Menighedsrådets opgaver og ansvar